Upprustning av Källör kan dröja | Östhammars Nyheter
  • Siv Landström och Erik Walldén från Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör är bekymrade över att ett avtal om fastigheten skjutits upp.
Östhammars Nyheter

Upprustning av Källör kan dröja

Parterna är överens om att Societetshuset Källör ska stå kvar. Men bygdegårdsföreningen får vänta med att påbörja upprustning av den slitna fastigheten.

ÖSTHAMMAR Arkitektfirman Millimeter arkitekter AB är beredd att bygga hotell och seniorbostäder på Källörtomten i Östhammar. Men i nuläget är företaget inte villig att göra några avsteg från det gällande avtalet med Östhammars kommun om tomten, ett så kallat optionsavtal. Kommunens förslag på nyttjanderättsavtal med Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör ogillas av arkitektfirman, som anser att en ändring av optionsavtalet kan tas när detaljplanen för hela Källörtomten är klar.

– Det är först då som vi kan se vad vi kan göra med tomten, säger Mikael Liljefors, vd och delägare av Millimeter arkitekter.

Kommunens förslag på ändring av optionsavtalet innebär att fastigheten som utgör Societetshuset lyfts ur optionsavtalet. Mikael Liljefors menar att fastigheten påverkar möjligheterna att bebygga hela tomten, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för arkitektfirman att planera för nya bostäder på tomten.

– Sådana här ärenden är långa men det är lite för tidigt att göra den förändring som kommunen föreslår. Jag tror att kommunen velat vara snälla mot bygdegårdsföreningen, säger Mikael Liljefors.

Liljefors understryker att de inte har något emot att huset får stå kvar men att ärendet måste få ta den tid som krävs för att det ska bli en bra plan som gynnar alla parter.

Utöver att Bygdegårdsföreningen snabbt vill sätta igång och underhålla fastigheten råder fortfarande frågetecken om hur det ska bli med parkeringsplatser, garage och vad Societetshuset ska användas till när renoveringen är klar.

– Verksamheten där är viktig för vår del, menar Mikael Liljefors.

Kommunens förslag bordlades samma dag som frågan skulle behandlas i kommunfullmäktige. Den 23 juni ska parterna träffas på nytt för att diskutera saken. Peter Nyberg, kommunchef, anser att det går att göra ett avsteg från optionsavtalet innan en detaljplan är klar. Han anser även att det vore bra att göra det eftersom det kan ta tid innan en detaljplan är på plats och genomförd. Under den tiden skulle arbetet med att rusta den slitna fastigheten kunna påbörjas.

– Det tar minst två år att ta fram en detaljplan för Källörtomten, som är en plats som många i tätorten har en relation till. Det kommer säkert att bli en hel del synpunkter, menar Peter Nyberg.

Även från Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör är man överraskade över att arkitektfirman säger nej till kommunens förslag.

– Vår syn är att det här leder till förseningar i satsningen på att restaurera fastigheten, säger Erik Walldén, ordförande i bygdegårdsföreningen.

Rekommenderade artiklar

Tydlighet och spelglädje

Så gott som varje fredag eftermiddag samlas vuxna funktionshindrade med innebandy som intresse i Frösåkershallen. Även ledare, assistenter och föräldrar sluter upp.

© 2018 Östhammars Nyheter