”Experter ignorerar bevis från Fukishima” | Östhammars Nyheter

Debatt


Christopher Busby
  • Christopher Busby står på sig efter massiv kritik från en grupp forskare som inte delar Busbys syn på cancerrisk av radioaktiv strålning.
Östhammars Nyheter

”Experter ignorerar bevis från Fukishima”

Forskaren Christopher Busby besvarar den grupp bestående av sex forskare, som i förra veckans tidning kritiserade Busbys syn på effekter av lågdosstrålning. Busby utvecklade sin syn för 14 dagar sedan på nyhetsplats i Östhammars Nyheter och på Kärnavfallsrådets möte 3 november.

REPLIK/DEBATT STRÅLNING De svenska experter, som sinsemellan publicerat noll studier på cancer i närheten av kärnkraftsanläggningar, ignorerar ändå bevisen och angriper budbäraren.

Vid Kärnavfallsrådets möte 3 november i år, tog jag upp studien av sköldkörtelcancer hos barn efter Fukushima som visade en ökning efter en dos av 10mSv. Den föråldrade riskmodellen som används av Internationella strålskyddskommissionen (ICRP) förutspår mindre än 0,05 extra fall av cancer, medan 110 hittades. Detta visar ett fel i modellen av storleken cirka 2200 gånger. Våra publicerade studier av tre olika kärnanläggningar i Storbritannien (nedan) och andra barnleukemistudier i Tyskland tyder på större fel. Vi hittade en överskott av bröstcancer och spädbarnsdöd, även förändringar i förhållandet mellan födda pojkar och flickor, en välkänd indikator på genetiska skador.

”Dos” kan inte användas för interna exponeringar. Det är en förenklad medelvärdeskoncept (energi dividerat med massa) och kan inte tillämpas på radionuklider som binder till DNA eller existerar som partiklar som fokuserar strålningen in i cellen. Du skulle få samma ”dos” om du värmer dig framför en eld, som att äta en varm kol. I år har EU börjat finansiera forskning på denna felaktighet i intern dos.

Vår forskning tyder på att det kan vara en ökning av cancer nära Forsmark. Men ingen granskar det, kanske för att Lars Erik Holm, chefen för Socialstyrelsen från 1 mars 2008 till 30 september 2015 var ordförande för ICRP från 2005-2009. ICRP:s riktlinje bygger på en modell som forskningen visar nu är felaktig. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, följer dock ICRP:s riktlinjer utan oberoende kontroll.

Några publicerade studier om cancer vid kärnanläggningar av Busby

Busby Christopher (2015) Editorial: Epidemiology and the Effects of Radioactive Contamination: Time for a New Approach. Jacobs Journal of Epidemiology and Preventive

Medicine 1(1)- 02.

Busby Christopher (2015) Breast Cancer Mortality in Estuary Wards near Bradwell Nuclear

Power Station, Essex, UK 2001-1995. Jacobs Journal of Epidemiology and Preventive Medicine 1(1)- 06.

Busby, Christopher, de Messieres Mireille and Morgan Saoirse (2015) Infant and perinatal mortality and Stillbirths near Hinkley Point nuclear power station in Somerset, 1993-2005; an epidemiological investigation of causation. JJ Epidemiol. Prevent. 2015 1(2) 013

Busby, Christopher, de Messieres, Mireille (2015) Cancer near Trawsfynydd Nuclear Power Station in Wales, UK: A Cross Sectional Cohort Study. Jacobs Journal of Epidemiology and Preventive Medicine 1(1)- 08.

Busby Christopher (2013). Aspects of DNA Damage from Internal Radionuclides, New Research Directions in DNA Repair, Prof. Clark Chen (Ed.), ISBN: 978-953-51-1114-6, InTech, DOI: 10.5772/53942.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Östhammars Nyheter