Närordat viktigt för mångfalden | Östhammars Nyheter

Debatt


Allan Kruukka
  • Allan Kruukka, tycker till om beslutet att lägga ner Östhammars Nyheter.
Östhammars Nyheter

Närordat viktigt för mångfalden

MEDIA Det har talats länge om kris i mediabranschen, uttrycket tidningsdöden har förekommit ofta inte minst bland mindre oberoende lokaltidningar.

Det var väl därför inte ett helt oväntat besked att Östhammars Nyheter skulle läggas ner, men det var ändå lika ledsamt.

Det är viktigt och närmast en förutsättning för en fungerande demokrati att det finns kanaler för att uttrycka och utbyta åsikter och rapportera händelser, även lokala sådana. Jamen vadå, det finns ju andra större tidningar för att inte tala om internet med bloggar, twitter och facebook. Men det är så att mångfalden är viktig och dessutom är det kanske inte vi i Östhammar som får bestämma vad som får och inte får stå i olika media. Det var länge sedan jag såg en insändare från Östhammar i t.ex. UNT eller SvD för den delen.

Hur ska vi få fram det lokala aspekterna av händelser, idéer och åsikter? Hur ska vi kunna driva den lokala debatten som berör kommuninnevånarens vardag? Personligen tror jag det är en stor förlust att vi tappar den lokala kanalen. Eftersom det för mig är viktigare med lokalprocerade ord än lokalproducerade morötter.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Östhammars Nyheter