God gärning det största incitamentet | Östhammars Nyheter
Östhammars Nyheter

God gärning det största incitamentet

Det är fantastiskt att träffa alla dessa människor som ställer upp och hjälper till. Sköterskor från hela kommunen arbetar här, säger Ulrica Myhrberg vars ordinarie arbetsplats är vid Öregrunds vårdcentral.

I dagsläget kommer sköterskor från fyra privata och fyra landstingsdrivna vårdcentraler till Cosmos i Uppsala. Det blir en hel del ny personal som ska inskolas av den ordinarie personalen och så sent som i oktober flyttade Cosmos hela sin verksamhet till Märstagatan i Boländerna.

Vilket rum som för dagen som fungerar som Ulrica Myhrbergs kontor varierar, men hennes namn står ändå prydligt på ett A4 papper uppsatt på hennes dörr. Bortsett från några tavlor som står lutade mot väggen så är det inget som avslöjar att de är nyinflyttade.

Tanken var ursprungligen att hon skulle arbeta fem dagar i veckan under tre veckor, men på grund av logistiska problem så har det även varvats med en del pass på den ordinarie arbetsplatsen. Trots allt så tycker Ulrica att arbetet flyter på bra. Att arbeta med tolk erbjuder dock en rad nya utmaningar för henne.

– Den administrativa personalen ordnar alla tidsbokningar åt mig och ser till att jag har tillgång till tolk till varje möte, antingen på plats eller via telefon. När tolkningen sker via telefon så blir det inte alltid så himla bra, speciellt då tolken inte alltid pratar jättebra svenska. Det är mycket bättre när de kan vara här personligen, säger hon.

Att arbeta med tolk tar även längre tid vilket gör att Ulrica ofta arbetar under tidspress.

– Det är ibland lite knappt med tid då det tar lite längre tid att arbeta med tolk. Man ska ju även presentera sig, hinna informera om svensk sjukvård, tystnadsplikten samt var patienten ska vända sig om han eller hon blir sjuk.

Anledningen till att vårdpersonal från hela länet nu växlar arbetsplats mellan sin ordinarie och Cosmos är den tilltagande flyktingströmmen. Alla nyanlända och asylsökande har rätt till en hälsoundersökning och det är landstingets målsättning att kunna erbjuda det. Det är även av stor vikt för att man ska kunna fånga upp sjuka flyktingar, påpekar Ulrica Myhrberg.

– En del har inte hunnit få med sig sina läkemedel när de flytt från sitt hemland. Det kan till exempel vara läkemedel vid diabetes, säger hon.

Men i och med den tilltagande flyktingströmmen har trycket på Cosmos blivit mångdubbelt större på bara några år. Så en förfrågan skickades ut till alla vårdgivare i landet om att få hyra in personal.

Carola Johansson är verksamhetschef vid Öregrunds vårdcentral och är alltså Ulricas ordinarie chef. Hon, liksom många andra privata vårdaktörer i Uppsala län, bjöds in till ett möte där de informerades om läget.

– Vi informerades om hur många flyktingar som befann sig i Uppsala län, men även om hur många som stod i kö för att få ett hälsosamtal och det var ju förfärande många, säger Carola Johansson över telefon.

Var det självklart från början att Öregrunds vårdcentral skulle bidra med personal?

– Ja, i och med att de gjorde klart hur stort behovet var. Men jag kunde ju inte lova något på plats. Så jag samlade personalen till ett möte så fort jag kom tillbaka till vårdcentralen i Öregrund, säger Carola Johansson och påpekar att beslutet även påpekar all personal på vårdcentralen i Öregrund.

– Min ambition var att beslutet skulle kännas bra för oss alla på arbetsplatsen. Personen som tog sig an jobbet behövde känna att den gjorde något gott. Men sen är det klart att det märks här hemma att en person saknas, och att de som är kvar får slita ont. På så vis bidrar även de.

Ulrica Myhrberg är bosatt på Gräsö och pendlar in till Uppsala. Men trots intensiva pass så menar hon att de bästa dagarna är de då alla hennes patienter kan komma till hälsoundersökningen.

– Man vill gärna ha hälsosamtalet så fort patienten anländer. Men då det kom en så stor våg med flyktingar så har det inte varit möjligt. En av mina patienter hade hunnit vara här i sju till åtta månader innan han kom hit, vilket är för lång tid egentligen, säger Ulrica Myhrberg.

På senare tid har det skrivits mycket om hur privata aktörer tjänar stora pengar på att flyktingboenden. Jag frågar Carola Johansson om det är ekonomiskt lönsamt för dem att ha Ulrica på Cosmos.

– Absolut inte. Det är klart att det skulle vara svårare att bidra med arbetskraft om vi inte fick någonting för det. Men som vi har löst det nu så får Ulrika sin vanliga månadslön och så fakturerar vi de timmar hon har varit på plats på Cosmos. Och så räknar vi Ulrikas restid som arbetstid, den förlusten tar vi, säger Carola Johansson.

Fakta: 

Hälsoundersökning

Erbjuds till alla som är asylsökande eller nyanländ i Uppsala län. Hälsoundersökningen är frivillig och kostar ingenting. Under samtalet ställs frågor rörande patientens hälsa. I samband med hälsoundersökningarna tas blodprover gällande HIV och hepatit. Remiss skickas också till lung- och allergimottagningen gällande screening av TBC med tuberkulintest.

Rekommenderade artiklar

De talar alla fotboll

Intervju

Förläggningen för ensamkommande flyktingbarn hann knapp öppna innan ungdomarna välkomnades att spela fotboll tillsammans med Harg/Östhammar FF. ÖN hälsade på under ett träningspass och konstaterar att man inte behöver tala samma språk för att slå en passning.

Martin får ingen studiero

Intervju

Martin Ekman, 12 år, har diagnoserna ADD och dyslexi. På grund av att det är hög ljudnivå under en del lektioner har han halkat efter i skolan.

Glesbygdsmöten skapar inspiration

Intervju

Konstnären Sara-Vide Ericson fick nyligen ett tvåårigt konstnärsstipendium som delas ut av landstingets kulturnämnd. Lena Carlberg har träffat henne i ateljén i Ragnarby.

© 2018 Östhammars Nyheter