Ny skolbyggnadpåverkar inte studieresultaten! | Östhammars Nyheter

Debatt


Ingemar Adén (BoA)
  • Ingemar Adén tycker till om majoritetens planer för Frösåkersskolan.
Östhammars Nyheter

Ny skolbyggnadpåverkar inte studieresultaten!

SKOLAN På kommunstyrelsens möte, Östhammars kommun, tisdagen den 17/11, yttrade sig skolchef Lisbeth Bodén och påstod att skolresultaten är så dåliga på Frösåkersskolan på grund av skolans dåliga lokaler och miljö, därför måste man bygga en ny skola.

En ny skolbyggnad ska alltså förbättra skolresultaten! Detta är grovt felaktigt och helt vilseledande, då Frösåkersskolan har det bästa studieresultatet av F-9 skolorna i kommunen.

Därefter kommer Olandsskolan, Vallonskolan och Österbybruk skola. Med Lisbeth Bodéns sätt att tolka resultat, så borde Österbybruk, som har en alldeles ”ny” skola, ha det bästa studieresultatet i kommunen.

På samma möte, om man skall tro kommunalrådet Margareta Widén Berggren försvarsinlägg, måste man ”tro” på nämndens ledamöter som sitter med i skolutredningen (BUN) när de har kommit fram till samma uppfattning som Lisbeth Bodén.

Problemet är att ledamöterna inte yttrar sig, de är tysta, tiger och samtycker, istället för att ställa frågor, ifrågasätta och komma med andra förslag.

Renovera Frösåkersskolan omgående, innan den faller ihop, som har skett med ishockeyhallen i Gimo, Gimo simhall, Alunda simhall och f.d. Källörskolan, man kan tro att det är en medveten strategi för att få bort olika anläggningar, om man bortser från ishockeyhallen i Gimo.

Behåll småskaligheten, när det gäller våra skolor, fördela de miljonerna istället på alla skolor eller där de bäst behövs. Det kan vara tekniska hjälpmedel, vaktmästare, administrativ personal, som kan vara ett stöd för lärare när det gäller rapportering till föräldrar, barn och myndigheter, så att lärarna kan ägna sig till 100% med att undervisa eleverna.

I förvaltningens underlag ”Elevprognoser till 2033” anger man att det blir en topp runt 2020 med 460 barn, annars överstiger det inte 450 elever. Hur ska man fylla upp den skolan? Vad händer med skolorna i Gimo och Öregrund om man vill plocka 200 elever från deras naturliga upptagningsområde? Eller är det så att förvaltningen har en tanke på en F-9 i Östhammar? Dvs lägga ner Edsskolan och Kristinelund ?

Bygg ingen mastodontstor skola för 200-300 miljoner kronor. En skuldsatt kommun får små resurser över till lärare och verksamhet för kommunens elever.

Jag högaktar den grupp, som lämnade in medborgarförslaget ”Värna om mångfald i de kommunala skolorna - en ekonomisk vinning” och som presenterades mästerligt av Ingrid Ragnar på fullmäktigemötet den 10 november 2015 på Storbrunn i Östhammar. Där berättade Ingrid om Ekebyskolan med Ekeby förskola och hur väl det fungerade. Hon påtalade även att föräldrar har rätt att välja skola och borde utnyttja det. Kommunen borde hjälpa till med busskort då eleven väljer en skola som finns utanför skolans upptagningsområde.

Kommunen har lagt ner och sålt av sina landsbygdsskolor. Den nyligen om- och tillbyggda Österbyskolan visar sig vara för liten, samtidigt kommer flera signaler från föräldrar att barnen inte vill gå till skolan. Hur kan BUN anse att detta projekt är väl planerat, samtidigt som det har skapat en bra skolmiljö där eleverna trivs och betygen stiger? Nu är man på god väg att göra om samma misstag i Östhammar.

Frösåkerskolan behöver rustas upp, men inte överdimensioneras för ett elevantal som inte existerar. Det finns idag inget som pekar på denna ökning av elever i Östhammar, utan tvärt om. Underlaget man har är att ordförande. Roger Lamell ”tror” och Lisbeth Bodén ”hoppas” att det ska bli så. Låter som om man spelar på lotteri, man tror och hoppas! Hur kan man grunda en byggnation för ca 300 miljoner kronor på sådant underlag? Var finns en riktig analys och ett seriöst underlag för det här förslaget?

Behåll istället våra skolor, som finns idag, arbeta också för friskolor, så att det finns alternativ. Trivsel, studiero och duktiga pedagoger är vad som behövs för att betygen ska stiga, inte stora volymiösa skolbyggnader!

Rekommenderade artiklar

© 2018 Östhammars Nyheter