”Det borde vara minst lika enkelt att köpa tågbiljett som flygbiljett” | Östhammars Nyheter

Debatt


Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP)
  • Niclas Malmberg (MP)
Östhammars Nyheter

”Det borde vara minst lika enkelt att köpa tågbiljett som flygbiljett”

Järnvägen fyller en väldigt viktig funktion i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ge därför SJ i uppdrag att leverera minskade koldioxidutsläpp snarare än att leverera en ekonomisk vinst till staten, anser Niclas Malmberg (MP).

Sverige är ett av de länder i Europa som har gått längst i att avreglera tågtrafiken och i att stycka upp järnvägens olika organisation och delar, såsom stationer och underhållsområden mm. Från att SJ hade ensamrätt att köra interregional trafik, med möjlighet att finansiera olönsamma sträckor med intäkter från lönsamma sträckor, har vi nu ett system där SJ är strikt kommersiellt styrt. Avregleringen har haft positiva effekter för utvecklingen av den regionala persontrafiken. Samarbetet mellan UL och SL är ett strålande exempel på det. Men den har också baksidor som nu måste rättas till!

Nuvarande ägardirektiv till SJ ställer enbart krav på avkastning och vinstutdelning. Istället borde ägardirektivet slå fast att i SJ:s samhällsuppdrag ska ingå att verka för fördubblingsmålet i kollektivtrafiken genom ett ökat tågresande med hög punktlighet och kvalitet för resor mellan alla delar av Sverige och till huvudorterna i våra grannländer. Istället för att SJ levererar en vinst till staten borde vinsten återinvesteras i bolaget, för att förbättra tågtrafiken ytterligare.

Det borde vara minst lika enkelt att köpa tågbiljett som flygbiljett. I dag är det långt ifrån fallet. SJ har lagt ner sin utlandsförsäljning av biljetter. För att beställa en tågresa i Europa krävs stor kunskap om olika operatörers egna biljettsystem, eller att man anlitar en av de få resebyråer som säljer tågbiljetter till utlandet. För att åter göra det enkelt att åka tåg från Sverige till kontinenten måste SJ få i uppdrag att sälja tågbiljetter till utlandet.

Nattågstrafik har stora fördelar. Den är bekväm och tidseffektiv, inte minst för veckopendling och tjänsteresor på längre sträckor. Istället för att sitta av tiden på en flygplats eller på ett hotell på främmande ort kan resenären sova under resan och vakna på slutdestinationen nästföljande morgon. Med utbyggda höghastighetsbanor ökar räckvidden för nattåg ytterligare. Nattågstrafik har också fördelar i och med att det finns stor ledig kapacitet på spåren nattetid. Hastigheten behöver heller inte heller alltid vara så hög – vilket ger extra låg energianvändning. SJ bör därför få ett särskilt uppdrag att bedriva nattågstrafik på lämpliga sträckor i Sverige, och gärna ut i Europa.

Med nuvarande ägardirektiv kan man fråga sig om SJ alls fyller någon trafikpolitisk funktion. Vad tillför ett statligt bolag som enbart gör sådant som kommersiella bolag kan göra? Istället måste statens engagemang i tågtrafik utgå från att ge resenärerna tillgång till trafik som kommersiella aktörer inte kan ge. Tåget är överlägset bäst för de längre resorna ur klimatperspektiv. Järnvägen fyller därför en väldigt viktig funktion i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ge därför SJ i uppdrag att leverera minskade koldioxidutsläpp snarare än att leverera en ekonomisk vinst till staten!

Rekommenderade artiklar

© 2018 Östhammars Nyheter