Nyheter | Östhammars Nyheter

Nyheter

Industrins kommunbeslut via media

Processen mot att på sikt friklassa Barsebäcksajten rullar vidare. E.ON Kärnkraft Sverige AB är först ut i Sverige med att skapa ett tillfälligt mellanlager, som de kallar interndelslager, för radioaktivt avfall i Kävlinge kommun. Men kommunen känner sig helt överkörd och befarar att avfallet blir kvar.

”Ett styrkebesked för vår metod”

I april förra året skrev ÖN om den totalt förödande kritik Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, riktade mot driften av Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, kärntekniska anläggningar Clab och SFR. Vi gör en uppföljning med anledning av att Finland får klartecken för sitt slutförvar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ger sitt preliminära stöd till platsvalet Forsmark.

Riskfaktorn för lågdosstrålning kan komma att fördubblas

Tidningen följer upp förra veckans artikel om Christopher Busby och pratar vidare med Anders Wiebert vid strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och en representant för den nationella och internationella forskningsvärlden inom stråskyddsområdet. Läs även aktuell debatt.

Cancerstudie kan bli aktuell i Östhammar

I tisdags arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm på temat: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, milkas, bjöd själva in professor Christopher Busby som, menar de, tillför andra perspektiv än inbjudna föreläsare vid seminariet.

Varsel i stället för sänkt arbetstid

Thomas Andersson, ordförande i IF Metalls klubbstyrelse på Sandvik Coromant i Gimo, tycker att det är anmärkningsvärt att företagsledningen vill säga upp 80 personer.

Narkotikahundar på besök i Öregrund

– Hundarna och hundförarna var först tänkt att avsluta det interna zon-möte kommunens fem klubbar hade i söndags. Men så tänkte vi att det här kan ju vara intressant även för allmänheten, så vi bjöd in dem, säger zonordförande Göran Pilström.

Ännu inga frivilliga som anmält intresse

Brottsofferjouren i Uppsala-Knivsta-Håbo rymmer namnet till trots, tre kommuner till sedan ett tid. Även, som ÖN skrivit tidigare, kommunerna Östhammar, Tierp och Älvkarleby ingår eller kommer att ingå i jourens ansvarsområde. Vi ringer upp en av jourens samorodnare, juristen Elin Demont för att se hur det går.

Avvisar köp med hänvisning till rättslig tvist

Kooperativet Fria Tidningars verksamhetsledare Marcella Simms kommenterade förra veckan köperbjudandet från Mediehuset Grönt med att det skulle hanteras under kooperativets styrelsemöte i slutet av veckan. Den här veckan följer vi upp ärendet.

Sidor

© 2018 Östhammars Nyheter