Riskfaktorn för lågdosstrålning kan komma att fördubblas

Publicerad:

Forskar-Sverige är enig om att Christopher Busby helt kan avfärdas med hänvisning till ovetenskapligt förhållningssätt. Men det finns även andra studier och rapporter som pekar på att risken för lågdosstrålning kan behöva ökas.

Nyheter

– En pågående diskussion inom forskningen pekar mot att riskfaktorn för strålning vid låg dos och över längre perioder kan behöva ökas till två, det vill säga skrivas upp till med runt 50 till 100 procent. Men det handlar fortfarande om hundradelar av den naturliga bakgrundsstrålningen, förklarar professor Lennart Johansson, institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Trots att risken fördubblas relativt sätt med en höjd riskfaktor menar Lennart Johansson att det måste förstås i sitt sammanhang. Han förklarar som ett exempel att en person som flyttar från västra Småland till östra kan utsättas för högre doser på grund av den högre naturliga bakgrundstrålningen, denna ökning är betydligt större än den som myndigheterna satt som gräns för den framtida befolkningen vid det planerade slutförvaret.

Vart är då sämst att bo i Sverige och i världen enligt dig?

– Vissa ställen i Bohuslän eller på Åland har tre till fyra gånger högre bakgrundsstrålning än det naturliga snittet och i världen finns flera platser med betydligt högre naturlig bakgrundsstrålning. Men det finns inga jättebra studier på detta, säger Lennart Johansson.

Han nämner en amerikansk studie där människor i ett område i Klippiga bergen med tre till fyra gånger så hög strålning jämfördes med ett referensområde vid Mexikanska golfen. Paradoxalt nog fanns mer av cancer i referensområdet. Och det är just det här som är svårt. Att få fram tillförlitiliga resultat då felkällorna är många.

– Skulle det göras en epidemilogisk studie i Östhammar så skulle en eventuell förhöjd risk för cancer inte kunna upptäckas, ens om det finns ett läckage som överstiger gränsen med en faktor 100. Cancer är så vanligt och det syns inte i tumören vad orsaken till den är. Små förändringar kommer därför att drunkna i mängden, säger Lennart Johansson.

Även Anders Wiebert vid SSM känner till den pågående forskningsdiskussionen. Han refererar till två olika studier och ett underlag som UNSCEAR och ICRP tagit fram i anslutning till ett internationellt symposium i Korea som hölls i oktober i år på temat effekterna av olika nivåer av dos inom strålskydd och strålningsbiologi*.

– De är som jag har sagt tidigare inte så att vi bortser från de här studierna men vi vill att det här systemet som finns för att kvalitetssäkra resultaten ska verka. Skulle det dyka upp något alarmerande är det klart att vi som myndighet måste kunna agera även om den mekanismen ännu är oprövad, säger Anders Wiebert.

Studierna som är från september och oktober i år har tittat på kärnkraftsarbetare i Frankrike, England och USA. Båda fastslår att höga doser är farligast med de pekar samtidigt på tydliga samband mellan lågdosstrålning och framförallt leukemi men även andra cancerformer. Sambanden mellan andra cancerformer och låg dos behöver undersökas mer då felkällor som tillexempel rökning och asbest behöver hanteras. Meningen från det internationella strålsskyddssymposiet är dock att riskfaktorn behöver ökas.

– Vi kan konstatera att vetenskapssamhället för den här diskussionen. Det är ju egentligen en gammal fråga som har poppat upp igen. Och som det ser ut nu pekar det på en del osäkerheter som skulle antyda att riskfaktorn behöver ändras men vi är väl inte riktigt där ännu, säger Anders Wiebert.

Lennart Johansson har förståelse för att den vetenskapliga processen kan uppfattas som lite trög. Men menar han, även om de nya strålskyddsdirektiven, som tidningen skrev om i förra artikeln, tar avstamp forskningsläget 2007 med sikte på att införas i svensk lagstiftning först 2017-2018, så står inte forskningen stilla.

– Vi har först nu helt nyligen fått den nya beräkningsmodellen för strålning för vuxna men den för barn är ännu inte färdig. Det är framförallt små barn som är känsliga, de är tre till fyra gånger känsligare för strålning än vuxna, säger Lennart Johansson.

Tidningen kommer att publicera fler artiklar på samma tema framöver.

Fakta: 

* Studier och underlag hittas via:

http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3026 [1](15)00094-0 (Publicerad 9 september 2015)

Ionising radiation and risk of death from leukaemia and lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h5359 [2] (Publicerad 20 oktober 2015)

Risk of cancer from occupational exposure to ionising radiation: retrospective cohort study of workers in France, the United Kingdom, and the United States (INWORKS)

http://www.icrp.org/docs/icrp2015/25%20Werner%20Ruhm%202015.pdf [3]

(Third International Symposium on the System of Radiological Protection Seoul, Korea October 22, 2015)

Dose rates effects in Radiation Biology and Radiation protection

Östhammars Nyheter